Mette Marie Bang er en dansk "selvlært" keramiker, som har en stor passion for det keramiske arbejde. Hun har en legende tilgang til sit arbejde, hvor hun laver det, hun synes er sjovt og som har en interessant historie. Hun er især kendt for sine projekter: "Patværk" og "Pikværk". Ideen hertil kommer fra et ønske om at arbejde med mangfoldighed og med det smukke i at stå sammen.

---

Mette Marie Bang is a Danish "self-taught" potter who has a great passion for the ceramic work. She has a playful approach to her work, where she does, what she thinks is fun and has an interesting story. She is especially known for her projects: "Patværk" and "Pikværk". The idea comes from a desire to work with diversity and the beauty of standing together.

Sorting