Annette Andresen er en dansk kunstner, der går under navnet ”Netter”. Annette arbejder både med tekstildesign i form af smukke collager, akustik, udsmykning og med mere. Hun er meget optaget af materialer og overflader og deres potentiale. Der er stor forskel på, hvordan de opleves og kan bruges som elementer i design.

I Unum har vi håndplukket originale collager i skønne farvesammensætninger. Collagerne fra Netter laves af resterne af hendes egen produktion af håndtrykte eller plantefarvede tekstiler, som suppleres med stumper af forskellige fund. Hun inspireres af alt vi omgiver os med; bloomster, biler, bygninger - simple former og fri fantasi.

Hver collage er unik!

---

Annette Andresen is a Danish artist who goes by the name "Netter". Annette works with textile design in the form of beautiful collages, acoustics, decorations and more. She is very interested in materials and surfaces and their potential.

In Unum we have hand-picked original collages in beautiful color combinations. The collages from Netter are made by the remains of her own production of hand-printed or plant-colored textiles, which are supplemented with bits of different finds. She is inspired by everything we surround us with; flowers, cars, buildings - simple shapes and free imagination.

Each collage is unique!

Sorting